Accessibility statement

This statement applies to content published on the www.jaterror.eu domain. The website is managed by Nacionalni inštitut za javno zdravje. The website is designed to be used by as many people as possible.

Conformance status

The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) defines requirements for designers and developers to improve accessibility for people with disabilities. It defines three levels of conformance: Level A, Level AA, and Level AAA. JA TERROR is partially conformant with WCAG 2.1 level AA.

Partially accessible content

Some documents are in less accessible formats, for example PDF. As soon as this issue is fixed, the accessibility statment will be updated.

Feedback

We welcome your feedback on the accessibility of JA TERROR. Please let us know if you encounter accessibility barriers on JA TERROR on our e-mail

Preparation of this accessibility statement

This accessiblity statement was prepared on 21. 7. 2021 by self-evaluation.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran JA TERROR. Skrbnik spletne strani je Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato je spletno mesto prilagojeno za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja.

Stopnja skladnosti

Spletn stran JA TERROR je usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja. Spletne strani so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost delno ustreza stopnji AA.

Ne skladnosti

Nekater PDF dokumenti niso polno dostopni. Ko bo pomanjkljivost odpravljena, se bo posodobila tudi izjava o skladnosti.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strain JA TERROR za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na naslov

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 21. 7. 2021 na podlagi samoocene.